ดูแลรักษาอันดับ

July 11, 2013 Off By ndesigns

บริการดูแลรักษาอันดับ

สำหรับเว็บที่ติดอันดับแล้วเรามีบริการดูแลรักษาอันดับ บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องมีเว็บที่ติดอันดับอยู่แล้วและมีความมั่นคงในการจัดอันดับแล้ว เราจะดูแลรักษาอันดับตามที่เราตกลงกัน ตามเงื่อนไขที่เราตกลงกัน เรารับดูแล เฉพาะเว็บภาษาไทยเท่านั้น
—————————————-
ราคาค่าบริการดูแลรักษาอันดับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในเดือนต่อไป ผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการ ชำระรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท
เหมาจ่ายราย 3 เดือน เดือนละ 3,000 บาท
เหมาจ่ายราย 6 เดือน เดือนละ 6,000 บาท
เหมาจ่ายรายปี ปีละ 12,000 บาท
—————————————-
*** ราคาค่าบริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพราะ ความยากง่ายของแต่ละ keywords
ราคา 1,000 บาท

Comments

comments