ดูแลรักษาอันดับ

By ndesigns July 11, 2013 Off

บริการดูแลรักษาอันดับ สำหรับเว็บที่ติดอันดับแล้วเรามีบริการดูแลรักษาอันดับ บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องมีเว็บที่ติดอันดับอยู่แล้วและมีความมั่นคงในการจัดอันดับแล้ว เราจะดูแลรักษาอันดับตามที่เราตกลงกัน ตามเงื่อนไขที่เราตกลงกัน เรารับดูแล เฉพาะเว็บภาษาไทยเท่านั้น —————————————- ราคาค่าบริการดูแลรักษาอันดับ ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในเดือนต่อไป ผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการ ชำระรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เหมาจ่ายราย 3 เดือน เดือนละ… Continue Reading

seo top 10 google

By ndesigns July 11, 2013 Off

รับทำ Seo Top 10 google – เวลาที่ใช้ทำ seo ประมาณ 6 – 8 เดือน หรือ อาจจะมากกว่านี้ ตามที่เราตกลงกัน – ระยะเวลาอาจจะยืดหยุ่น ตามความยากง่ายและการวิเคราะห์ของเรา –… Continue Reading

seo top 5 google

By ndesigns July 11, 2013 Off

รับทำ Seo Top 5 google – เวลาที่ใช้ทำ seo ประมาณ 6 – 8 เดือน หรือ อาจจะมากกว่านี้ ตามที่เราตกลงกัน – ระยะเวลาอาจจะยืดหยุ่น ตามความยากง่ายและการวิเคราะห์ของเรา –… Continue Reading

seo top 3 google

By ndesigns July 11, 2013 Off

รับทำ Seo Top 3 google – เวลาที่ใช้ทำ seo ประมาณ 6 – 8 เดือน หรือ อาจจะมากกว่านี้ ตามที่เราตกลงกัน – ระยะเวลาอาจจะยืดหยุ่น ตามความยากง่ายและการวิเคราะห์ของเรา –… Continue Reading